Δημοσιεύσεις - Εργασίες

Στην παρούσα ενότητα θα βρείτε κείμενα δημοσιεύσεων στις οποίες συμμετείχα σε μορφή pdf.


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Προβολή Λήψη
Η επίδραση της αζωτούχου λίπανσης στην ανάπτυξη, παραγωγή και περιεκτικότητα σε νιτρικά των διαφόρων τύπων μαρούλιου σε σχέση με την σπορά σε συνθήκες δοχείου.  192k έκδ. 4 4 Ιουλ 2012, 12:17 μ.μ. Κωνσταντίνος Πεπονάκης
Ċ
Προβολή Λήψη
Μελέτη προσομοιώματος καλλιέργειας τομάτας για ορθολογική διαχείριση του κλίματος σε θερμοκήπιο σπορόφυτων  134k έκδ. 1 24 Ιαν 2012, 8:57 π.μ. Κωνσταντίνος Πεπονάκης
Ċ
Προβολή Λήψη
Μεταπτυχιακή Διατριβή - Μελέτη της επίδρασης της θερμοκρασίας και του φωτισμού στο θερμοκήπιο για την εφαρμογή βέλτιστου ελέγχου στην παραγωγή σπορόφυτων τομάτας.  2804k έκδ. 1 24 Ιαν 2012, 9:08 π.μ. Κωνσταντίνος Πεπονάκης
Ċ
Προβολή Λήψη
Προσδιορισμός Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Σπορόφυτων Τομάτας, 24ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών  202k έκδ. 2 25 Φεβ 2012, 1:08 μ.μ. Κωνσταντίνος Πεπονάκης
Ċ
Προβολή Λήψη
Προσομοίωση απορρόφησης φωτός από φυλλοστοιβάδα σπορόφυτων τομάτας και καρπουζιού.  525k έκδ. 5 4 Ιουλ 2012, 12:16 μ.μ. Κωνσταντίνος Πεπονάκης
Ċ
Προβολή Λήψη
Πτυχιακή διατριβή - Επίδραση της αζωτούχου λίπανσης στην ανάπτυξη, παραγωγή και περιεκτικότητα σε νιτρικά των δύο τύπων ποικιλιών μαρουλιού σε συνθήκες δοχείου.   902k έκδ. 2 24 Ιαν 2012, 9:09 π.μ. Κωνσταντίνος Πεπονάκης
Ċ
Προβολή Λήψη
Επίδραση της χρήσης συμπληρωματικού φωτισμού στην ανάπτυξη σπορόφυτων τομάτας, 23ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών  189k έκδ. 2 25 Φεβ 2012, 1:09 μ.μ. Κωνσταντίνος Πεπονάκης
Ċ
Προβολή Λήψη
ΒΑΘΜΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ ΤΟΜΑΤΑΣ  244k έκδ. 7 22 Ιουλ 2012, 1:49 π.μ. Κωνσταντίνος Πεπονάκης
Comments