Βιογραφικό
ΣΠΟΥΔΕΣ

M.Sc. «Αυτοματισμοί στις Αρδεύσεις, τις Γεωργικές Κατασκευές και στην Εκμηχάνιση της Γεωργίας», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Χαλκίδας. Βαθμός 8.10, 2009

Πτυχίο Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Βαθμός 7.21, 2005

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ


Δεκέμβριος 2013 – Σήμερα : Ελεύθερος επαγγελματίας. Μελέτες για προγράμματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οικονομοτεχνικές μελέτες και τεχνική υποστήριξη θερμοκηπιακών μονάδων.

Μάιος 2014 – Ιανουάριος 2016: Αγροτικός Συνεταιρισμός Παναγιάς.
Δηλώσεις ΟΣΔΕ, συμβουλευτική υποστήριξη παραγωγών για τις κοινοτικές ενισχύσεις στον αγροτικό χώρο.

Σεπτέμβριος 2012 - Σεπτέμβριος 2013:
ΟΠΕΚΕΠΕ. Διενέργεια επιτόπιων και διοικητικών ελέγχων.

Φθινόπωρο 2011:
Εκπόνηση φυτοτεχνικών μελετών για έργα του Δήμου Γόρτυνας

Αύγουστος 2009 – Ιούλιος 2011:
Εργάστηκα στην εταιρία «Υδροπονικά Θερμοκήπια Κρήτης ΑΓΡΕΚ Κ. Σαμαντούρος Α.Ε. και Σία Ε.Ε.» η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή θερμοκηπιακών κηπευτικών σε υδροπονία. Τα καθήκοντα μου αφορούσαν:
 • Παρακολούθηση καλλιεργειών, διαχείριση άρδευσης και λίπανσης, διαχείριση κλίματος, φυτοπροστασία.
 • Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας. Αρμοδιότητα μου η εγκατάσταση και τήρηση συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης παραγωγής και η πιστοποίηση του κατά GLOBALGap.

Οκτώμβριος 2009 – Φεβ. 2010, Οκτ. 2010 – Φεβ. 2011: Εργαστηριακός Συνεργάτης (ωρομίσθιος) στο ΤΕΙ Κρήτης. Διδασκαλία εργαστηρίου Αρδεύσεων.

Απρίλιος 2007 – Ιούνιος 2008: Εργάστηκα για το έργο «Διασφάλιση Ολικής Ποιότητας στην Παραγωγή, Συσκευασία, Διακίνηση, Αποθήκευση και Διάθεση Τροφίμων στη Θεσσαλία (ThessalyFood)» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (http://www.rip-thessaly.gr/trofima-pota-el/e2). Απασχολήθηκα στην:
 • Κατάρτηση και επεξεργασία ερωτηματολόγιων α) για τις δραστηριότητες, τη καινοτομικότητα και το τεχνολογικό επίπεδο εταιριών του κλάδου των τροφίμων της Θεσσαλίας β) για τη στάση των καταναλωτών απέναντι στα προσφερόμενα τρόφιμα.
 • Ενημερωτικές δράσεις (υποστήριξη ιστοχώρου, έκδοση ενημερωτικού φυλλάδιου, οργάνωση ημερίδας, ενημέρωση εταιριών για το πρόγραμμα)
 • Έλεγχος μελετών
 • Διοικητική υποστήριξη της ThessalyFood.

ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

 1. Πιστοποιήσεις Halal και Kosher,  K.E.K. Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου, 24 Οκτωβρίου 2015
 2. Σεμινάριο “Χωρική Οινοποίηση”, Σύλλογος Γεωπόνων Νομού Ηρακλείου, Πολιτιστικός Σύλλογος Πατσίδερου, Αγροτικός Συνεταιρισμός Πατσίδερου, Πατσίδερος Δήμου Μινώα Πεδιάδος, 24-25 Οκτωβρίου 2015
 3. Εκμάθηση Λειτουργίας ERP (30 ώρες), K.E.K. Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου, 28 Σεπτεμβρίου – 13 Οκτωβρίου 2015
 4. Σεμινάριο “Η παραδοσιακή παραγωγή τσικουδιάς. Προβλήματα και τρόπος αντιμετώπισης τους”, Σύλλογος Καζανάρηδων Κρήτης, ΤΕΙ Κρήτης - Ηράκλειο, 20 Αυγούστου 2014
 5. Σεμινάριο “Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία Κηπευτικών”, Σύλλογος Γεωπόνων Νομού Ηρακλείου, ΕΛΓΟ Δήμητρα, Ηράκλειο, 29 Μαρτίου 2014
 6. Σχεδιασμός και Κατασκευή Σύγχρονων Θερμοκηπίων, Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας (ΑΚΕΘ), Αλμερία, Ισπανία, 28 Μαϊου - 9 Ιουνίου 2012
 7. Εντομοκτονίες – Μυοκτονίες – Απολυμάνσεις στον αστικό χώρο, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Γεωργ. Ζωολογίας και Εντομολογίας, 17-19 Δεκεμβρίου 2010
 8. Συμβουλευτική Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών, Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης, 15-17 Ιουλίου 2009
 9. Επιθεωρητών Συστημάτων ISO 22000, TUV HELLAS, 14-16 Μαρτίου 2009
 10. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Άδειες στον Πρωτογενή και Δευτερογενή Αγροτικό Τομέα, ΓΕΩΤΕΕ/ Παράρτημα Κρήτης, Ένωση Γεωπόνων Ελευθέρων Επαγγελματιών Κρήτης, 29-30 Μαρτίου 2008
 11. Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις – Κ.Ο.Γ.Π, AGRO 2.1 & 2.2, EUREPGAP, TUV HELLAS, 28-29 Οκτωβρίου 2006

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ-ΗΜΕΡΙΔΩΝ

 • 21ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Ιωάννινα, 2003
 • 4η Πανελλήνια Συνάντηση Φυτοπροστασίας, Λάρισα, 2004
 • 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωργικής Μηχανικής, Αθήνα, 2005
 • 22ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Πάτρα, 2005
 • Ημερίδα: Επαναχρησιμοποίηση Υγρών Αστικών Απόβλητων και Άρδευση – Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας, Βόλος, 2006
 • International Conference HAICTA 2006, Information Systems in Sustainable Agriculture, Agroenvironment and Food Technology, Volos, Greece, 2006
 • 13o Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο, Αθήνα, 2006
 • 14o Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρείας «Η Ζιζανιολογία στο Νέο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Περιβάλλον», Βόλος, 2006
 • Ημερίδα: Λειψυδρία-Διαχείριση υδατικών πόρων στο νομό Μαγνησίας, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας, Βόλος, 2007
 • Ημερίδα: Ελληνικά Παραδοσιακά Προϊόντα, Βόλος, 2007
 • Ημερίδα: Marketing αγροτικών προϊόντων: Σύγχρονες τάσεις και πρακτικές, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας, Υπουργείο Αγρ/κής Ανά/ξης και Τροφίμων, Βόλος, 2007
 • Ημερίδα: Η ποιότητα των αγροτικών προϊόντων στις σύγχρονες αγορές, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας, Υπουργείο Αγρ/κής Ανά/ξης και Τροφίμων, Βόλος, 2007
 • 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωργικής Μηχανικής, Λάρισα, 2007
 • 23ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Χανιά, 2007
 • Ημερίδα: Ιχνηλασιμότητα Αγροτικών Προϊόντων: Από το χωράφι στο πιάτο, Τεχνολογική Πλατφόρμα Τροφίμων Θεσσαλίας, ΕΤΑΤ Α.Ε., Βόλος, 2008
 • 24ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Βέροια, 2009
 • Πρώτο Παγκόσμιο Συνέδριο για την Ελληνική Στέβια, Βόλος, 1-3 Μαρτίου 2013
 • 1ο Διεθνές Συνέδριο για τον Αλευρώδη, Χανιά, 20-24 Μαϊου 2013

ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Πολύ καλή γνώση αγγλικών, Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας – Γ1
Μέτρια γνώση γερμανικών, Zertificat Deutsch – Göethe Institut (Επίπεδο Β1)

ΧΡΗΣΗ H/Y

 • Κάτοχος ECDL Core
 • Γνώση λειτουργικών Windows και Linux. 
 • Δυνατότητα χρήσης της σουϊτας γραφείου OpenOffice .
 • Δυνατότητα χρήσης του προγράμματος στατιστικής επεξεργασίας SPSS.
 • Γρήγορη εξοικείωση με νέα προγράμματα.

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 • Άδεια οδήγησης κατηγορίας Β (ερασιτεχνικό)
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Μελετητικό πτυχίο κατηγορίας 25 τάξη Α και κατηγορίας 27 τάξη Α


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 • Μελέτη της επίδρασης της θερμοκρασίας και του φωτισμού στο θερμοκήπιο για την εφαρμογή βέλτιστου ελέγχου στην παραγωγή σπορόφυτων τομάτας, Μεταπτυχιακή διατριβή, 2008
 • Επίδραση της αζωτούχου λίπανσης στην ανάπτυξη, παραγωγή και περιεκτικότητα σε νιτρικά των δύο τύπων ποικιλιών μαρουλιού σε συνθήκες δοχείου, Πτυχιακή διατριβή, 2005

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Ανάπτυξη στατιστικού προσομοιώματος ανάπτυξης σπορόφυτων τομάτας», Επιστημονικός υπεύθυνος: Κατσούλας Νικόλαος, Λέκτορας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Προϋπολογισμός €4.000.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 1. 1. Nikolaos Katsoulas, Konstantinos Peponakis, Konstantinos P. Ferentinos, Constantinos Kittas, Calibration of a growth model for tomato seedlings (TOMSEED) based on heuristic optimisation, Biosystems Engineering, Volume 140, December 2015, Pages 34–47
 2. Κ. Πεπονάκης, Δ. Πετσάνη, Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας, (2009), Προσδιορισμός Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Σπορόφυτων Τομάτας, Πρακτικά 24ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΕΕΟ, Βέροια
 3. Ν. Κατσούλας, Κ. Πεπονάκης, Κ. Δουλγερίδης, Κ. Κίττας, (2009), Προσομοίωση απορρόφησης φωτός από φυλλοστοιβάδα καλλιέργειας σπορόφυτων τομάτας και καρπουζιού, Πρακτικά 24ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΕΕΟ, Βέροια
 4. Κ. Πεπονάκης, Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας, (2009), Βαθμονόμηση και επιβεβαίωση προσομοιώματος καλλιέργειας σπορόφυτων τομάτας, 6ο Εθνικό Συνέδριο της Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος, Θεσσαλονίκη
 5. C. Peponakis, N. Katsoulas, D. Petsani, C. Kittas, and M. Tchamitchian, (2009), Development of a Simple Growth Model for Light Control in Tomato Seedling Production, Acta Hort. (ISHS) 807:129-134
 6. C. Peponakis, N. Katsoulas, D. Petsani, C. Kittas, (2008), Study of a tomato growth model for optimization of greenhouse microclimate in a tomato seedlings greenhouse, 1st Symposium on Horticulture in Europe, 17-20 February, Vienna, Austria
 7. Ν. Κατσούλας, Κ. Πεπονάκης, Δ. Πετσάνη, Κ. Κίττας, (2007), Μελέτη προσομοιώματος καλλιέργειας τομάτας για ορθολογική διαχείριση του κλίματος σε θερμοκήπιο σπορόφυτων, 5ο Εθνικό Συνέδριο της Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος, Λάρισα
 8. Δ. Πετσάνη, Ν. Κατσούλας, Κ. Πεπονάκης, Κ. Κίττας, (2007), Επίδραση της χρήσης συμπληρωματικού φωτισμού στην ανάπτυξη σπορόφυτων τομάτας, 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΕΟ, Χανιά
 9. Κ. Πεπονάκης, Α. Ι. Χά, Α. Μαυρομάτης (2005), Η επίδραση της αζωτούχου λίπανσης στην ανάπτυξη, παραγωγή και περιεκτικότητα σε νιτρικά των διάφορων τύπων μαρουλιού σε σχέση με την σπορά σε συνθήκες δοχείου, Πρακτικά του 22ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΕΕΟ, Πάτρα
Ċ
Κωνσταντίνος Πεπονάκης,
23 Απρ 2016, 3:09 π.μ.
Comments