Διακίνηση και εμπορία καρπών εσπεριδοειδών

αναρτήθηκε στις 19 Νοε 2013, 10:43 π.μ. από το χρήστη Κωνσταντίνος Πεπονάκης
Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου εξέδωσε ενημερωτικό δελτίο για τη διακίνηση και την εμπορία καρπών εσπεριδοειδών. Στο δελτίο αναφέρεται:Σχετικά με το θέμα της διακίνησης των καρπών εσπεριδοειδών με ποδίσκο (κοτσάνι) & φύλλα χωρίς Φυτοϋγειονομικό Διαβατήριο, σας υπενθυμίζουμε ότι αυτό απαγορεύεται ρητά από την Κοινοτική όσο και από την Εθνική νομοθεσία.

Η συλλογή των καρπών στο χωράφι πρέπει να γίνεται με τομή στο ΄΄αστέρι΄΄, ώστε οι καρποί να μην φέρουν ποδίσκο και φύλλα, κατά την μεταφορά τους από το χωράφι προς το συσκευαστήριο ή προς τις τοπικές αγορές, ώστε να αποτραπεί η εξάπλωση της ίωσης Τριστέτσα των Εσπεριδοειδών η οποία έχει προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές εσπεριδοειδών στην περιοχή των Χανίων.

Η διακίνηση εσπεριδοειδών με φύλλα και ποδίσκους χωρίς Φυτοϋγειονομικό Διαβατήριο αποτελεί παράβαση της φυτοϋγειονομικής διάταξης του Παραρτήματος IV Μέρος Β΄, σημείο 31 του Π.Δ. 365/2002 (Α΄ 307) και στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο από 1.500 έως 6.000 Ευρώ, ενώ ακολουθούν και ποινικές κυρώσεις. Στην περίπτωση που υποπέσουν στην ίδια παράβαση, το επιβαλλόμενο πρόστιμο ανέρχεται στις 30.000 έως 60.000 Ευρώ.

Τέλος, κάθε παραγωγός, διακινητής ή συσκευαστής εσπεριδοειδών οφείλει να είναι εγγεγραμμένος στο Φυτοϋγειονομικό Μητρώο που τηρείται στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της περιοχής του.Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Τρουλλάκης Ιωάννης


Comments