Ηράκλει, Αμπέλι 02/09/2014

αναρτήθηκε στις 4 Σεπ 2014, 6:10 π.μ. από το χρήστη Κωνσταντίνος Πεπονάκης
Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου εξέδωσε τεχνικό δελτίο γεωργικών προεδοποιήσεων για την καλλιέργεια του αμπελιού.

Για την ευδεμίδα αναφέρεται ότι συνεχίζονται οι πτήσεις του εντόμου, το οποίο πλέον είναι στην τέταρτη γενιά και συνιστάται σε όσους τρυγήσουν σταφύλια για επιτραπέζια χρήση μετά το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη να προχωρησουν σε καταπολέμηση του εντόμου με σκευάσματα μικρής υπολειμματικότητας. Προτεινόμενες ημερομηνίες επέμβασεις 5-6 Σεπτεμβρίου.

Για τον περονόσπορο συνιστάται, όπου παρουσιάζονται συμπτώματα στη νέα βλάστηση να πραγματοποιηθούν ψεκασμοί για την προστασία του φυλλώματος, κατά προτίμηση με χαλκούχα σκευάσματα, μετά τον τρύγο και πριν από προβλεπόμενες βροχές.

Τέλος για την ίσκα, για την οποία δεν υπάρχει δυνατότητα χημικής καταπολέμησης, συνιστάται στους παραγωγούς η επισήμανση των προσβεβλημένων πρέμνων. Η εποχή αυτή είναι η καταλληλότερη για την εργασία αυτή. Ο έλεγχος της ασθένειας γίνεται με καλλιεργητικά μέτρα. Σχετικές οδηγίες θα δοθούν σε επόμενο δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων πριν το κλάδεμα.
Τα χαρακτηριστικά συμ̟τώματα της ασθένειας είναι:
• Βλαστοί και σταφύλια ξηραίνονται σταδιακά ή απότομα (αποπληξία).
• Στα φύλλα εμφανίζεται μεταχρωματισμός (χρώμα κεραμιδί).

Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων - Αμπέλι
Comments