Ηράκλειο - Αμπέλι, Ελιά

αναρτήθηκε στις 2 Μαΐ 2014, 9:08 π.μ. από το χρήστη Κωνσταντίνος Πεπονάκης
Τεχνικό Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου εξέδωσε τεχνικά δελτία για τις ασθένειες και τους εχθρούς του αμπελιού και τους εχθρούς της ελιάς.
Για το αμπέλι το κύριο πρόβλημα την εποχή αυτή είναι ο περονόσπορος, ο οποίος έχει εντοπιστεί διάσπαρτα και δευτερευόντως το ωίδιο. Για την ελιά κύριο πρόβλημα αυτή την εποχή είναι ο πυρηνοτρήτης, η ανθόβια γενιά του οποίου έχει ολοκληρώσει τις πτήσεις στις πρώιμες περιοχές, συνεχίζονται όμως στις μεσοπρώιμες και όψιμες περιοχές. Δευτερεύων εχθρός είναι η μαργαρόνια και άλλα έντομα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε τα τεχνικά δελτία γεωργικών προειδοποιήσεων:

Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων - Αμπέλι
Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων - Ελιά
Comments