Ναύπλιο - Αχλαδιά, Βερικοκιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά

αναρτήθηκε στις 5 Μαρ 2014, 6:56 π.μ. από το χρήστη Κωνσταντίνος Πεπονάκης
Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ναυπλίου εξέδωσε τεχνικό δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων για τις καλλιέργειες της αχλαδιάς, της βερικοκιάς, της ροδακινιάς και της νεκταρινιάς.

Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων - Αχλαδιά
Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων  - Βερικοκιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά
Comments