Πατάτα - ΔΑΟΚ Πρέβεζας και Σύλλογος Γεωπόνων Πρέβεζας

αναρτήθηκε στις 8 Ιαν 2014, 3:35 π.μ. από το χρήστη Κωνσταντίνος Πεπονάκης
Πατατόσπορος
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πρέβεζας και ο Σύλλογος Γεωπόνων Πρέβεζας σε άρθρο τους ενημερώνουν τους παραγωγούς για τη νομοθεσία σχετικά με τη φύτευση πατάτας και τη σημασία χρήσης πιστοποιημένου πατατόσπορου για την αποφυγή μετάδοσης σοβαρών ασθενειών καραντίνας. Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε και σχετική αφίσα (δίπλα).

Μεταξύ άλλων αναφέρεται:
"Οι παραγωγοί πατάτας θα πρέπει να γνωρίζουν επίσης ότι:
      1) Οι πατάτες που κρατούν για σπορά από τη μία καλλιέργεια στην άλλη (συνήθως από την ανοιξιάτικη στην φθινοπωρινή καλλιέργεια) δεν αποτελούν πιστοποιημένο πατατόσπορο ακόμα και αν προέρχονται από καλλιέργεια όπου χρησιμοποιήθηκε πιστοποιημένος πατατόσπορος. Για να πιστοποιήσουν τον δικό τους σπόρο θα πρέπει να απευθυνθούν στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ., να γίνουν οι σχετικές δειγματοληψίες στο χωράφι και να πάρουν βεβαίωση χρήσης πιστοποιημένου πατατόσπορου. 
     2) Ο ΕΛ.Γ.Α. δεν αποζημιώνει για κανέναν λόγο παραγωγούς που χρησιμοποιούν μη πιστοποιημένο πατατόσπορο  
    3) Θα πρέπει να κρατάνε τα σχετικά αποδεικτικά (καρτελάκια) αγοράς του πατατόσπορου μέχρι το τέλος της καλλιέργειας. Σε περίπτωση που χρησιμοποιούν δικό τους σπόρο ισχύει φυσικά το ίδιο με τη βεβαίωση που θα πάρουν από τη Δ.Α.Ο.Κ.  
    4) Η χρήση μη πιστοποιημένου πατατόσπορου εκτός όλων των άλλων αποτελεί και φυτοϋγειονομική παράβαση και οι παραγωγοί κινδυνεύουν με σοβαρές διοικητικές κυρώσεις (χρηματικά πρόστιμα)."
Comments