Πάτρα - Πατάτα

αναρτήθηκε στις 30 Σεπ 2013, 3:28 π.μ. από το χρήστη Κωνσταντίνος Πεπονάκης
Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Αχαΐας εξέδψσε τεχνικό δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων για την καλλιέργεια της πατάτας.

Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων
Comments