Πάτρα - Πατάτα, Αμπέλι, Μηλοειδή

αναρτήθηκε στις 2 Μαΐ 2014, 8:57 π.μ. από το χρήστη Κωνσταντίνος Πεπονάκης
Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Αχαϊας εξέδωσε τεχνικό δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων για τις καλλιέργειες της πατάτας, του αμπελιού και των μηλοειδών.

Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων - Πατάτα
Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων - Αμπέλι
Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων - Μηλοειδή

Comments