Πάτρα - Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων - Πατάτα

αναρτήθηκε στις 18 Φεβ 2013, 4:07 π.μ. από το χρήστη Κωνσταντίνος Πεπονάκης   [ ενημερώθηκε 18 Φεβ 2013, 4:09 π.μ. ]
Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Αχαϊας εξέδωσε τεχνικό δελτίο γεωργικών προεδοποιήσεων για την καλλιέργεια της πατάτας στη Δυτική Ελλάδα.

Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων Πατάτα
Εγκεκριμένα Μυκητοκτόνα
Comments