Νέα‎ > ‎

Αγορές Παραγωγών - Farmer's Market

αναρτήθηκε στις 2 Ιαν 2014, 6:01 μ.μ. από το χρήστη Κωνσταντίνος Πεπονάκης   [ ενημερώθηκε 2 Ιαν 2014, 6:14 μ.μ. ]
Αγορές Παραγωγών
Στο ογκώδες πολυνομοσχέδιο που έχει καταθέσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο άρθρο 56 αυτού (σελίδα 115), περιλαμβάνεται ο θεσμός των Αγορών Παραγωγών (Farmer's Market). Στις Αγορές Παραγωγών θα μετέχουν μόνο παραγωγοί αγροτικών προϊόντων, με σκοπό την απευθείας διάθεση στο καταναλωτικό κοινό των αγροτικών προϊόντων που παράγουν, νωπών ή/και μεταποιημένων από δικές τους πρώτες ύλες. Οι παραγωγοί θα πρέπει να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που κάνουν δήλωση ΟΣΔΕ και παράγουν τα αγροτικά τους προϊόντα στην Π.Ε., όπου λειτουργούν οι Αγορές Παραγωγών. Οι κάτοχοι παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής.
Με συμφωνία των Αγορών Παραγωγών θα μπορούν να δραστηριοποιούνται σε αυτές παραγωγοί από όμορες Π.Ε. Ειδικά για της Αγορές Παραγωγών που θα λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής, με συμφωνία των Αγορών Παραγωγών μπορούν να συμμετέχουν σε αυτές παραγωγοί όμορων σε αυτήν Π.Ε. και Περιφερειών της Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου καθώς και παραγωγοί της Π.Ε. Εύβοιας.
Οι Αγορές Παραγωγών θα λειτουργούν Σάββατο, εκτός και αν τοπικές ιδιαιτερότητες, επιβάλουν την λειτουργία τους άλλη εργάσιμη ημέρα, είτε σε δημόσιο χώρο, με ευθύνη του οικείου Δήμου ή της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, είτε σε ιδιωτικό χώρο με ευθύνη των ίδιων των παραγωγών.
Η έναρξη λειτουργίας, η μετακίνηση ή η κατάργηση των Αγορών Παραγωγών, θα γίνεται με απόφαση του Περιφερειάρχη της οικείας Περιφέρειας, μετά από αίτημα του αυτοδιαχειριζόμενου φορέα της Αγοράς Παραγωγών και γνώμη του οικείου Δήμου και της Υπηρεσίας Τροχαίας.

Στο πολυνομοσχέδιο δεν καθορίζονται λεπτομέρειες για την ίδρυση και τη λειτουργία των φορέων των Αγορών Παραγωγών και τη λειτουργία των Αγορών Παραγωγών.

Οι Αγορές Παραγωγών είναι χρόνιο αίτημα των παραγωγών αγροτικών προϊόντων προκειμένου να μπορούν να πωλούν την παραγωγή τους απευθείας στους καταναλωτές. Στην Ελλάδα ήδη έχουν δημιουργηθεί Αγορές Παραγωγών, οι οποίες ωστόσο λειτουργούσαν παράνομα ελλείψει θεσμικού πλαισίου που να καλύπτει την ίδρυση και λειτουργία τους.
Στις λαϊκές αγορές, όπως είναι γνωστό, εκτός από παραγωγούς μετέχουν και έμποροι. Επίσης ακόμη και αν ένας παραγωγός βγάλει άδεια λαϊκής, δεν είναι βέβαιο ότι θα μπορέσει να διαθέσει τα προϊόντα του στη λαϊκή αγορά, καθώς ο περιορισμένος αριθμός θέσεων δεν επιτρέπει σε όλους του παραγωγούς να συμμετάσχουν.

Comments