Νέα‎ > ‎

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

αναρτήθηκε στις 18 Οκτ 2014, 5:33 μ.μ. από το χρήστη Κωνσταντίνος Πεπονάκης   [ ενημερώθηκε 21 Οκτ 2014, 3:17 π.μ. ]
     Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο που συγκλήθηκε στις 15 Οκτωβρίου το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης για την περίοδο 2014-2020. Επίσης σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 10 Οκτωβρίου στον Αλμυρό Βόλου, ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΑΑΤ κ. Μελάς και ο Προϊστάμενος Τμήματος Αγροτικής Πολιτικής κ. Κουτσομήτρος, παρουσίασαν τη νέα ΚΑΠ 2014-2020, δίνοντας έμφαση στο πως θα διαμορφωθεί η Ενιαία Ενίσχυση από το νέο έτος.

    Παρακάτω θα παρουσιαστεί μία σύνοψη των παραπάνω, η οποία αποτελεί και μία σχετικά ολοκληρωμένη γενική εικόνα για το τι θα συμβεί στα επόμενα έτη όσον αφορά τις οικονομικές ενισχύσεις στον αγροτικό τομέα.DSCF0626_2_small.jpg

    Οι εθνικοί και κοινοτικοί πόροι για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 ανέρχονται στα 20 δις ευρώ. Από αυτά τα 14 δις € αφορούν στις άμεσες ενισχύσεις (πρώτος πυλώνας της ΚΑΠ, αφορά την Ενιαία Ενίσχυση ή κατά άλλους το τσεκ) ενώ τα 6 δις € στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (δεύτερος πυλώνας της ΚΑΠ, αφορά τα Σχέδια Βελτίωσης, το πρόγραμμα Νέων Αγροτών, τη Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία και άλλα προγράμματα).

    Ο προϋπολογισμός για την Ενιαία Ενίσχυση ανέρχεται στα δύο δις ετησίως και θα μοιραστούν ως εξής: μεταφορά στο δεύτερο πυλώνα 5% για φυσικούς περιορισμούς (πρόκειται για το πρόγραμμα της εξισωτικής), 2% στους νέους γεωργούς, 8% στη συνδεδεμένη ενίσχυση, 30% στο πρασίνισμα και 55% στη βασική ενίσχυση.

    Το 2% που θα δοθεί στους νέους αγρότες αφορά προσαύξηση 25% επί της αξίας των δικαιωμάτων ενισχύσεων, από τον εθνικό φάκελο της νέας ΚΑΠ, για μια πενταετία για τους κάτω των 40 ετών νεοεισερχόμενους στον αγροτικό χώρο, ανεξάρτητα αν έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα Νέων Αγροτών ή όχι. Η συνδεδεμένη ενίσχυση αφορά τα παρακάτω προϊόντα: Όσπρια, Κτηνοτροφικά Ψυχανθή, Ζαχαρότευτλα, Σκληρό σιτάρι, Βοοειδή, Αιγοπρόβατα, Ρύζι, Βιομηχανική Τομάτα, Σποροπαραγωγή, Πορτοκάλια και Σπαράγγια.

    Τα κονδύλια για την βασική ενίσχυση και το πρασίνισμα θα κατανεμηθούν σε τρεις Περιφέρειες, τους βοσκότοπους (25% των κονδυλίων), τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις (47% των κονδυλίων) και τους δενδρώνες (και αμπελώνες) (28% των κονδυλίων).

Για να πιάσει τα κριτήρια του πρασινίσματος ο αγρότης θα πρέπει να ακολουθεί μία από τις παρακάτω τρεις πρακτικές:

 1. Διατήρηση μόνιμων χορτολιβαδικών εκτάσεων

 2. Όταν οι αρόσιμες εκτάσεις του αγρότη υπερβαίνουν τα 100 στρέμματα θα πρέπει να πραγματοποιεί τουλάχιστον 2 καλλιέργειες και τουλάχιστον 3 καλλιέργειες όταν οι αρόσιμες εκτάσεις του υπερβαίνουν τα 300 στρέμματα. Η κύρια καλλιέργεια πρέπει να καλύπτει το 75% το πολύ των αρόσιμων εκτάσεων και οι δύο κύριες καλλιέργειες το 95% το πολύ των αρόσιμων εκτάσεων.

 3. Διασφάλιση μιας «περιοχής οικολογικής εστίασης» ίσης τουλάχιστον με το 5% των αρόσιμων εκτάσεων της εκμετάλλευσης, δηλαδή περιθώρια των αγρών, φράκτες, δέντρα, εκτάσεις σε αγρανάπαυση, χαρακτηριστικά τοπίου, βιότοποι, ζώνες ανάσχεσης, εκτάσεις δασοφύτευσης.

Εξαιρετούνται από τις παραπάνω υποχρεώσεις τα ψυχανθή, το ρύζι και οι δενδρώδεις καλλιέργειες.


    Ο κ. Κουτσομήτρος εξήγησε ότι θα γίνει με σταδιακή σύγκλιση έως το 2019 με περιορισμό της μείωσης της επιδότησης μέχρι 30% σε σχέση με το 2015. Ο υπολογισμός του ύψους της επιδότησης στη νέα ΚΑΠ θα προκύπτει από το ύψος των δικαιωμάτων του 2014 μείον το 15% και εξήγησε ότι η γενική κατεύθυνση είναι αυτοί που λαμβάνουν υψηλές επιδοτήσεις να χάσουν μέρος αυτών ώστε να προσεγγίσουν το μέσο όρο της περιφέρειας στην οποία εντάσσονται (250 ευρώ/εκτάριο στους βοσκοτόπους, 420 ευρώ/εκτάριο στις αρόσιμες και 500 ευρώ/εκτάριο στις δενδρώδεις), ενώ όσοι παίρνουν χαμηλές θα ανεβαίνουν κάθε χρόνο για να πιάσουν κι αυτοί το μέσο όρο.

Το παράδειγμα που έδωσε για να γίνουν πιο κατανοητά σε όλους ήταν ότι αν το 2014 ένας γεωργός διέθετε πέντε εκτάρια (50 στρέμματα) αρόσιμες εκτάσεις το 2014 και λάμβανε επιδότηση 1.500 ευρώ, κάνοντας την αφαίρεση του 15% από τα 1.500 ευρώ, το υπόλοιπο είναι 1.275 ευρώ κι αυτή θα είναι η ενιαία ενίσχυση του 2015. Η επιδότηση του το 2019 θα είναι 5 εκτάρια x 420 ευρώ/εκτάριο = 2.100 ευρώ. Η επιδότηση λοιπόν που θα πάρει το 2015 θα είναι 1.275 ευρώ οποία θα ανεβαίνει κλιμακωτά μέχρι το 2019, όταν και θα λάβει 2.100 ευρώ.


Για τις συνδεδεμένες:

 • Στο σκληρό σιτάρι (προϋπόθεση χρήση πιστοποιημένου σπόρου 16 κιλά/στρέμμα) η επιδότηση θα είναι 5,5 ευρώ/στρέμμα

 • Στα κτηνοτροφικά ψυχανθή η επιδότηση θα ανέρχεται στα 17 ευρώ/στρέμμα (με χρήση είδους και ποικιλίας εθνικού και κοινοτικού καταλόγου)

 • Στη σποροπαραγωγή με 30 ευρώ/στρέμμα (με παράδοση στις σποροπαραγωγικές επιχειρήσεις)

 • Στη βιομηχανική τομάτα με 35 ευρώ/στρέμμα (με παράδοση πέντε τόνους ανά στρέμμα)

 • Η συνδεδεμένη στο βαμβάκι παραμένει χωρίς περιορισμό στα στρέμματα.

 • Για τα βοοειδή η συνδεδεμένη που θα δίδεται θα είναι 120 ευρώ για κάθε γέννηση μοσχαριού σε θηλυκά από 18 μηνών έως οκτώ ετών

 • Στα αιγοπρόβατα πεδινών περιοχών η συνδεδεμένη ορίζεται στα πέντε ευρώ ανά ζώο (με παράδοση τουλάχιστον δέκα τόνων γάλακτος), στα ορεινά η συνδεδεμένη ανέρχεται στα εφτά ευρώ ανά ζώο, με παράδοση τουλάχιστον έξι τόνων γάλακτος, ενώ στα πρώην ειδικά διακαιώματα έως το 2014 η συνδεδεμένη ορίζεται στα 160 ευρώ ανά μονάδα μεγάλου ζώου (1 μονάδα μεγάλου ζώου = 6,7 αιγοπρόβατα).


    Στο καθεστώς του ενεργού αγρότη εντάσσονται εκείνοι που έχουν δικαιώματα από 1.250 ευρώ και πάνω. Για όσους έχουν μικρότερα δικαιώματα, στη χώρα μας είναι 350.000, θα απλοποιηθούν οι έλεγχοι, ώστε έτσι να αποφορτιστεί κι ο ΟΠΕΚΕΠΕ.  Ενεργοί γεωργοί, βάσει του Κανονισμού, θεωρούνται τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν γεωργική δραστηριότητα στην εκμετάλλευσή τους εφόσον οι άμεσες ενισχύσεις αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 5% των συνολικών εσόδων τους. Τα νομικά πρόσωπα των οποίων η γεωργία δεν αποτελεί την κύρια δραστηριότητα θα θεωρούνται ενεργοί γεωργοί εφόσον αντλούν τουλάχιστον το 1/3 των εσόδων τους από τη γεωργική δραστηριότητα. Οσοι λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις έως 3.500 ευρώ ετησίως θεωρούνται ενεργοί γεωργοί και για τον λόγο αυτό δεν απαιτείται να πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις.


(Δημιουργός:Andrew Stawarz)


    Σε ότι αφορά τον δεύτερο άξονα, δηλαδή τα προγράμματα για την αγροτικής ανάπτυξης όπως το πρόγραμμα Νέων Αγροτών, τα Σχέδια Βελτίωσης και άλλα, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, περιλαμβάνει τα εξής:

 • Μέτρα εκκίνησης νέων επιχειρήσεων με κοινοτικά κονδύλια 72 εκ. ευρώ που θα συμβάλλουν καθοριστικά στην αντιμετώπιση της ανεργίας.

 • Μέσα από το νέο Πρόγραμμα, κατευθύνονται επιπλέον 240 εκ. ευρώ για νέους αγρότες, με την εκτίμηση ότι ο συνολικός αριθμός αυτών που θα εισέλθουν στο αγροτικό επάγγελμα θα είναι 16.000.

 • Ενισχύεται η ίδρυση και εκσυγχρονισμός περίπου 2.100 νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και άλλων 4.500 επιχειρήσεων κυρίως αγροτουριστικών, συνολικού προϋπολογισμού 370 εκ. ευρώ.

 • Αξιοποιούνται 466 εκ ευρώ για την υλοποίηση 7.500 νέων σχεδίων βελτίωσης αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Στηρίζεται επίσης η μεταποίηση αγροτικών προϊόντων με προϋπολογισμό 254 εκ ευρώ.

 • Στα 78 μεγάλα δημόσια εγγειοβελτιωτικά έργα προϋπολογισμού άνω των 630 εκατ. ευρώ που κατασκευάζονται σήμερα σε όλη την Ελλάδα και στα 487 μικρότερα αρδευτικά προϋπολογισμού 786 εκατ. Ευρώ, με το νέο πρόγραμμα κατευθύνονται επιπλέον 436 εκ. € για την ολοκλήρωση ή την κατασκευή νέων μικρών και μεγάλων εγγειοβελτιωτικών και αρδευτικών έργων, ταμιευτήρων και λιμνοδεξαμενών.

 • Προωθούνται δραστηριότητες επαγγελματικής κατάρτισης με κοινοτικούς πόρους 80 εκατ. ευρώ, ενώ δημιουργούνται συμβουλευτικά δίκτυα υποστήριξης των παραγωγών από γεωπόνους και κτηνιάτρους με πόρους 125 εκατ. ευρώ.

 • Για την προστασία της παραγωγής και τη διασφάλιση του αγροτικού εισοδήματος από ακραία φαινόμενα και φυσικές καταστροφές, κυρίως από συνεχείς και έντονες χαλαζοπτώσεις και βροχοπτώσεις, διατίθενται 45 εκ. ευρώ για την αντιχαλαζική και αντιβρόχινη προστασία. Οι μεμονωμένοι παραγωγοί θα ενισχύονται σε ποσοστά, της τάξης του 80%, και με 100% οι μετέχοντες σε Ο.Π.

 • Ισχυροποιείται περισσότερο ο ΕΛΓΑ, και ενισχύεται η ασφάλιση φυτικής παραγωγής και ζωικού κεφαλαίου προκειμένου να αντισταθμίζονται οι οικονομικές απώλειες γεωργών και κτηνοτρόφων από τις δυσμενείς κλιματικές αλλαγές, δημιουργείται για πρώτη φορά ένα ειδικό μέτρο για στήριξη της ασφάλισης της παραγωγής. Ξεκινά με προϋπολογισμό 10 εκ ευρώ και αναμένεται να ανέλθει μέχρι τα 200 εκ. ευρώ μετά την σύνταξη και κατάθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμπεριστατωμένης μελέτης.

 • Ενισχύεται και ενθαρρύνεται η σύσταση Ομάδων Παραγωγών, Οργανώσεων Παραγωγών και Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών με κάλυψη του 100% των δαπανών τους.

 • Το 1,8 δις ευρώ – 30% από το νέο Πρόγραμμα - προβλέπεται να εκχωρηθεί στις 13 Περιφέρειες της χώρας, για ένα σύνολο αναπτυξιακών παρεμβάσεων, δημόσιων και ιδιωτικών μέσω των οποίων καλούνται να υλοποιήσουν τις στρατηγικές τους επιλογές για τον αγροδιατροφικό τομέα, όπως αυτές προέκυψαν από τις αντίστοιχες περιφερειακές μελέτες που εκπόνησαν και με παράλληλο στόχο την αποκέντρωση και τη μείωση της γραφειοκρατίας. Στρατηγική επιλογή αποτελεί η εκχώρηση στις Περιφέρειες στο 100% του νέου LEADER, με ταυτόχρονη παροχή δυνατότητας παρέμβασης και σε ορεινές-μειονεκτικές περιοχές, ενώ καταργείται και το πληθυσμιακό κριτήριο έως 3.000 κατοίκους ανά δημοτικό διαμέρισμα. Εκχωρείται επίσης στις Περιφέρειες το 100% του προϋπολογισμού δράσεων για την ενίσχυση εκκίνησης επιχειρήσεων, για τα μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, της περιβαλλοντικής δράσης που αφορά στην αναχλόαση των βοσκοτόπων, καθώς και των δράσεων αναδασμών και δασικής οδοποιίας.

 • Επιταχύνονται οι ρυθμοί υλοποίησης των επενδύσεων. Πρώτον αυξάνοντας την επιδότηση μέχρι 90%, για συγκεκριμένες κατηγορίες (νέους γεωργούς, επενδύσεις που συνδέονται με γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις (νιτρορύπανση, βιολογική γεωργία, κτηνοτροφία κλπ). Δεύτερον με διάθεση κοινοτικών πόρων 170 εκ. ευρώ για δανειοδότηση των επενδυτών με χαμηλά επιτόκια.

 • Αξιοποίηση 388 εκ. ευρώ με το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Αλιεία (σχεδόν διπλάσια από την τρέχουσα περίοδο 2007-2013), ενισχύοντας παράλληλα την απασχόληση με νέες επενδύσεις στη μεταποίηση, στις υδατοκαλλιέργειες, αλλά και στον Αλιευτικό Τουρισμό.


Επιπλέον διάβασμα

http://almyros.gr/2014/10/10/41580/

http://minagric.gr/index.php/el/component/content/article/89-greek-content/2010-07-14-10-03-42/grafeiotypou/press/2600-dt161014a

http://www.agrotypos.gr/index.asp?mod=articles&ID=87492


Comments