Νέα‎ > ‎

Αντικατάσταση κυψελών και στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας

αναρτήθηκε στις 18 Μαρ 2016, 7:14 π.μ. από το χρήστη Κωνσταντίνος Πεπονάκης

Ξεκίνησε η παραλαβή των αιτήσεων για τη συμμετοχή στις δράσεις «αντικατάσταση κυψελών» στην οποία ενισχύεται η δαπάνη για την προμήθεια νέων κυψελών αξίας μέχρι 30 € ανά κυψέλη και «οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» έτους 2015. Υποβολή αιτήσεων γίνετε μέχρι τις 30 Απριλίου 2015.

Για την δράση 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» οι αιτήσεις, για να γίνουν δεκτές, πρέπει να συνοδεύονται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του μελισσοκομικού βιβλιάριου ή απλό φωτοαντίγραφο με επίδειξη του πρωτοτύπου.
2. Φωτοαντίγραφο του Ε1 της πιο πρόσφατης φορολογικής δήλωσης
3. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τράπεζας όπου είναι δικαιούχοι
4. Υπεύθυνη δήλωση
5. Πρωτότυπα παραστατικά αγοράς κυψελών νομίμως εκδοθέντα και εξοφλημένα.

Καταληκτική ημερομηνία έκδοσης για τα τιμολόγια των κυψελών είναι η 30η Απριλίου.

Για τη δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας», υποβάλλονται επιπλέον:
6) φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου ΟΓΑ
7) φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του ΦΙΧ, εφόσον αυτό χρησιμοποιηθεί για την μεταφορά των μετακινούμενων κυψελών.

Η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης για τα δελτία αποστολής και τις φορτωτικές η 30η Ιουνίου 2015.

Η αίτηση είναι κοινή για τις δύο δράσεις και μπορεί να υποβληθεί στο Κέντρο Μελισσοκομίας.

Comments