Νέα‎ > ‎

Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα Νέων Αγροτών

αναρτήθηκε στις 23 Δεκ 2013, 2:44 μ.μ. από το χρήστη Κωνσταντίνος Πεπονάκης
Το αναμενόμενο από τις αρχές του καλοκαιριού πρόγραμμα Νέων Αγροτών προκηρύχθηκε λίγες μέρες πριν μας αποχαιρετίσει το 2013. Όπως ήταν αναμενόμενο το πρόγραμμα είναι όμοιο με αυτό του 2009 με μικρές διαφορές. Η μία είναι ότι πλέον ο υποψήφιος βαθμολογείται με 5 βαθμούς να πραγματοποιήσει επενδύσεις άνω των €25.000, έναντι €50.000 που ίσχυε το 2009. Επίσης προστέθηκαν στους δείκτες νέες καλλιέργειες όπως ο αρακάς, ο βίκος, τα γαρύφαλλα, το γκρέιπ φρουτ, η ζέρμπερα, το κολοκυθάκι, το κουμ κουάτ, το λούπινο, οι μελιτζάνες και άλλα. Η ελάχιστη αμοιβή του μελετητή καταργήθηκε και πλέον διαμορφώνεται ελεύθερα ενώ πλέον ο μελετητής και ο υποψήφιος θα υπογράφουν ιδιωτικό συμφωνητικό. Αλλαγές υπήρξαν και στη διαδικασία αξιολόγησης, όπου μάλιστα τίθενται δεσμευτικές προθεσμίες για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των φακέλων μέχρι τις 11/7/2014 και η κατάταξη των υποψηφίων μέχρι τις 15/7/2014. Ορίζεται επίσης ότι η απόφαση έγκρισης ή απόρριψης ή κατάταξης στους επιλαχόντες λαμβάνεται το αργότερο εντός τετραμήνου από την υποβολή της αίτησης. Οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν να κατατίθενται στις 18 Μαρτίου 2014 μέχρι τις 16 Μαΐου 2014.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τι προσφέρει το πρόγραμμα Νέων Αγροτών;

H χρηματοδότηση που θα λάβει ο κάθε Νέος Αγρότης θα εξαρτηθεί από τον τόπο μόνιμης κατοικίας (ορεινή, μειονεκτική, λοιπές), την κατεύθυνση της εκμετάλλευσης (κτηνοτροφική, φυτική, μικτή) και το επίπεδο του εισοδήματος της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση, όταν θα έχει ολοκληρωθεί το επιχειρηματικό σχέδιο.

Συγκεκριμένα:

1. Για ορεινή €7.500, για μειονεκτική €5.000, για λοιπές περιοχές €2.500.

2. Για κτηνοτροφική €7.500, για φυτική €7.500 και για μικτή–μελισσοκομία €5.000.

3. Για επίπεδο εισοδήματος* της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση πάνω από €18.000 παίρνει €5.000 και για επίπεδο εισοδήματος €12.000-€18.000 παίρνει €2.500.

Συνολικά δηλαδή από €10.000 – €20.000. H προκαταβολή του προγράμματος θα αντιστοιχεί στο 70% της συνολικής ενίσχυσης και το υπόλοιπο 30% θα δοθεί σε δύο δόσεις.


Ποιες οι προϋποθέσεις ένταξης;

1. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν συμπληρώσει το 40ο έτος.

2. Να είναι μόνιμοι κάτοικοι περιοχής με πραγματικό πληθυσμό έως 100.000 κατοίκους.

3. Η γεωργική εκμετάλλευση να έχει ιδρυθεί από τον Απρίλιο του 2013 και ύστερα, να βρίσκεται στην περιοχή κατοικίας του και να έχει ένα ελάχιστο μέγεθος*, το οποίο υπολογίζεται με βάση την εργασία που απαιτείται για τις καλλιέργειες και τις εκτάσεις που διαθέτει.


Δεν μπορούν να ενταχθούν:

1. Οι μόνιμοι ή με σύμβαση υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., οι στρατιωτικοί, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων κλπ.

2. Όσοι έχουν ατομικό εξωγεωργικό εισόδημα* μεγαλύτερο από €15.000 ή οικογενειακό άνω των €22.500.

3. Όσοι εκ των οποίων ο/η σύζυγος είναι κατά κύρια απασχόληση γεωργός ή αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης μεγέθους απαιτήσεων σε εργασία τουλάχιστον 0,5 ΜΑΕ*


Ποιες οι υποχρεώσεις;

Ο υποψήφιος καταθέτει Επιχειρηματικό Σχέδιο με διάρκεια 3-5 έτη που να στοχεύει στη μεγέθυνση της εκμετάλλευσης και την αύξηση του εισοδήματος του. Οι κυριότερες υποχρεώσεις που αναλαμβάνει για μία 10ετία είναι οι παρακάτω:

1. Να υποβάλλει κατ’ έτος στον ΟΠΕΚΕΠΕ Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης.

2. Να παραμείνει στον τόπο της μόνιμης κατοικίας του.

3. Να διατηρήσει τουλάχιστον το επίπεδο εισοδήματος της εκμετάλλευσης του, για το οποίο ενισχύθηκε.

4. Να απόκτηση την ιδιότητα του κατά κύρια απασχόληση γεωργού, (δηλαδή να αντλεί τουλάχιστον το 50% από την εκμετάλλευση του και να μην αφιερώνει πάνω από το 50% του χρόνου σε εργασία εκτός της εκμετάλλευσης του) και στη συνέχεια να διατηρήσει τουλάχιστον την ιδιότητα του μερικής απασχόλησης γεωργού και αρχηγού της εκμετάλλευσης.

Σε περίπτωση μη τήρησης των δεσμεύσεων που αναλαμβάνει, απεντάσσεται και επιστρέφει το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης που έλαβε.


Το πρόγραμμα Νέων Αγροτών 2014 αναλυτικότεραComments