Νέα‎ > ‎

Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής των Οιναμπέλων για την περίοδο 2014-2015

αναρτήθηκε στις 7 Νοε 2014, 1:23 π.μ. από το χρήστη Κωνσταντίνος Πεπονάκης   [ ενημερώθηκε 7 Νοε 2014, 1:25 π.μ. ]

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου ανακοινώνει ότι όσοι παραγωγοί επιθυμούν να ενταχθούν στο Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής των Οιναμπέλων για την περίοδο 2014-2015 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην υπηρεσία (Λεωφ. Νικ. Πλαστήρα 100, πλησίον Χανιώπορτας, 3ος όροφος, γραφείο 305), μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου 2014.


Το πρόγραμμα προβλέπει ενίσχυση για την αναδιάρθρωση υφιστάμενων αμπελώνων ή την δημιουργία νέων εφόσον υπάρχουν δικαιώματα φύτευσης, με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης του αμπελουργικού δυναμικού, της εγκατάστασης ποικιλιών αμπέλου με αυξημένο εμπορικό ενδιαφέρον, της εισαγωγής σύγχρονων καλλιεργητικών τεχνικών και της διαφύλαξης και προστασίας του περιβάλλοντος.
Οι δράσεις που καλύπτει το πρόγραμμα είναι η ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων με επαναφύτευση ή επανεμβολιασμό και/ή η βελτίωση των τεχνικών διαχείρισης τους (υποστύλωση) και του συστήματος καλλιέργειας τους, εφόσον συνδέονται με τους στόχους του προγράμματος. Δεν καλύπτεται η ανανέωση των αμπελώνων που φτάνουν στο τέλος του κύκλου της φυσικής τους ζωής δηλαδή η αναφύτευση μη παραγωγικών αμπελώνων.
Η ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου για συμμέτοχή στο πρόγραμμα ορίζεται στο 1 (ένα) στρέμμα. Δεν είναι επιλέξιμοι για ένταξη στο πρόγραμμα παραγωγοί που έχουν ενταχθεί τις τελευταίες 2 (δύο) περιόδους εφαρμογής (2012-13 & 2013-14) και αμπελοτεμάχια που έχουν λάβει οικονομική ενίσχυση κατά τις 10 (δέκα) προηγούμενες οικονομικές περιόδους. Η νέα φυτεία θα πρέπει να διατηρηθεί για χρονική περίοδο τουλάχιστον 8 (οκτώ) ετών από το οικονομικό έτος πληρωμής. Επισημαίνεται ότι τα αμπέλια με σουλτανίνα δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα και να μετατραπούν σε οινάμπελα.
Γίνεται σαφές ότι η έγκριση και η ένταξη στο πρόγραμμα ακολουθεί την Υπουργική Απόφαση κατανομής των διαθέσιμων κονδυλίων από το ΥΠΑΑΤ που για την συγκεκριμένη περίοδο θα εκδοθεί μέχρι τις 10 Μαρτίου 2015. Δεδομένου ότι η εκρίζωση των αμπελώνων πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου του 2015 και λόγω του περιορισμένου χρόνου εκτέλεσης των απαιτούμενων ενεργειών εφαρμογής του προγράμματος, στην πράξη για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν συμπληρωματικά τώρα, αυτό μπορεί να εφαρμοστεί μόνο με σύσταση εγγυητικής επιστολής σε τράπεζα.
Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να περιμένουν την προκήρυξη του νέου προγράμματος περιόδου 2015-2016 και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από 1 Μαρτίου έως 15 Μαΐου του 2015 έτσι ώστε να έχουν όλο τον απαραίτητο χρόνο για την σωστή εκτέλεση των απαιτούμενων ενεργειών.

Κατά την υποβολή της αίτησης απαιτείται να κατατεθούν σε φωτοαντίγραφα από τους ενδιαφερόμενους τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Τίτλος ιδιοκτησίας αμπελοτεμαχίου ή αμπελοτεμαχίων (συμβόλαιο ιδιοκτησίας, ενοικιαστήριο κλπ ) ή ελλείψει αυτού το Ε9 ετών 2013 ή 2014 το οποίο έχει κατατεθεί ηλεκτρονικά με απόδειξη υποβολής,
2. Επικαιροποιημένη δήλωση αμπελοκαλλιέργειας και αεροφωτογραφίες,
3. Έντυπο Ε1 και εκκαθαριστικό του 2014 της εφορίας,
4. Αίτηση ενιαίας ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ έτους 2014,
5. Δηλώσεις συγκομιδής των ετών 2012, 2013 και 2014 για όλα τα υφιστάμενα στην δήλωση αμπελοκαλλιέργειας οινάμπελα τους,
6. Αστυνομική ταυτότητα,
7. 1η σελίδα βιβλιαρίου τράπεζας.
Παρακαλούμε για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία να επικοινωνείτε με το αρμόδιο γραφείο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στο τηλέφωνο 2810309208 (αρμόδιος: Σκανδαλάκης Αντώνης).


Πηγή: Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ηρακλείου
Comments