Νέα‎ > ‎

Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας

αναρτήθηκε στις 18 Φεβ 2013, 11:48 π.μ. από το χρήστη Κωνσταντίνος Πεπονάκης   [ ενημερώθηκε 18 Φεβ 2013, 11:51 π.μ. ]
Υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για τη δημιουργία Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας. Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ (Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης) ήδη διαχειρίζεται το ΤΕΜΠΜΕ, το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων. Σκοπός είναι η τόνωση των επενδύσεων στον αγροτικό χώρο και η διευκόλυνση των αγροτών που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα στο πλαίσιο ΠΑΑ 2007-2013.
Το ταμείο προικοδοτείται με 116 εκ. ευρώ, τα οποία στόχος είναι να διατεθούν για τη στήριξη επενδύσεων στα Μέτρα 121 (Σχέδια Βελτίωσης), 123Α (
Προστιθέμενη αξία των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων), 311 (Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες), 312 (Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων) και 313Β (Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων).

Αναλυτικό ρεπορτάζ μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα της ΠΑΣΕΓΕΣ.
Comments