Νέα‎ > ‎

Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας

αναρτήθηκε στις 15 Απρ 2013, 10:26 μ.μ. από το χρήστη Κωνσταντίνος Πεπονάκης
Το ΕΤΕΑΝ, μετά τη χρηματοδότηση του με 115 εκ. ευρώ για τη δημιουργία Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, δημοσίευσε πρόσκληση προς τα χρηματοπιστωτικα ιδρύματα για υποβολή προτάσεων συνεπένδυσης συνολικά κεφαλαίων 253 εκ. (115 εκ. από το ΕΤΕΑΝ και 138 εκ. κεφάλαια χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων). Η προθεσμία για υποβολή προτάσεων είναι μέχρι τις 8 Μαϊου.
Από το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας θα παρέχονται δάνεια με ευνοϊκούς όρους για τη χρηματοδότηση δικαιούχων των δράσεων:
  • Μέτρο 121 "Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων"
  • Μέτρο 123Α "Επενδύσεις στην Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων"
  • Μέτρο 311 "Διαφοροποίηση προς μη Γεωργικές Δραστηριότητες"
  • Μέτρο 312 "Στήριξη δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων"
  • Μέτρο 313Β "Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων - Παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας"
Comments