Οδηγίες προς παραγωγούς

 Εδώ υπάρχει ένα αρχείο με τεχνικές οδηγίες που έχουν κατά εκδώσει τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου ανά την Ελλάδα. Παρόλο που πρόκειται για οδηγίες παλαιότερων ετών, παραμένουν χρήσιμες.

Τι πρέπει να προσέξετε για να βγάλετε ελαιόλαδο καλής ποιότητας

αναρτήθηκε στις 1 Νοε 2014, 6:31 π.μ. από το χρήστη Κωνσταντίνος Πεπονάκης   [ ενημερώθηκε 1 Νοε 2014, 6:32 π.μ. ]

Ακολουθούν οι 8 συμβουλές που δίνει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου.

1. Η συλλογή του ελαιοκάρπου να ξεκινήσει μετά τις ημερομηνίες που θα ορίσουν οι κατά τόπους ∆/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.
2. O ελαιόκαρπος θα πρέπει να είναι υγιής και να βρίσκεται στο κατάλληλο στάδιο ωριμότητας (μελανό-ιώδες χρώμα). Καρποί υπερώριμοι υποβαθμίζουν την ποιότητα του ελαιολάδου.
3. Ο καρπός που συλλέγεται με δίχτυα (χονδρολιές), δεν θα πρέπει να παραμένει στα δίχτυα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι σημαντικό ο καρπός να ελαιοποιείται όσο το δυνατόν συντομότερα από την συλλογή του (επιθυμητή η αυθημερόν άλεση). Κατά την συγκομιδή να αποφεύγονται οι τραυματισμοί του ελαιόκαρπου.
4. Τα μέσα συλλογής και μεταφοράς (δίχτυα, σακιά, τελάρα) θα πρέπει να είναι καθαρά και στεγνά.
5. Η μεταφορά του ελαιοκάρπου και η αποθήκευση του πριν την ελαιοποίηση θα πρέπει να γίνεται σε χώρο δροσερό και καλά αεριζόμενο. Να χρησιμοποιούνται σάκοι υφασμάτινοι (όχι νάυλον) και να τοποθετούνται όρθιοι. Η μεταφορά με διάτρητα πλαστικά τελάρα είναι προτιμότερη σε σχέση με τους σάκους (λιγότεροι τραυματισμοί).
6. Πριν την άλεση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η καθαρότητα του ελαιοκάρπου (αποφύλλωση και πλύσιμο με άφθονο καθαρό πόσιμο νερό).
7. Να προτιμούνται ελαιοτριβεία που διαθέτουν μαλακτήρες κλειστού τύπου και τα οποία να τηρούν τις πιστοποιημένες διαδικασίες σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων. Στο ελαιοτριβείο να διατηρείται η θερμοκρασία μάλαξης της ελαιοζύμης όχι πάνω από τους 28 βαθμούς Κελσίου και να τηρείται ο χρόνος μάλαξης για την Κορωνέικη 30 λεπτά. Μεγαλύτερη διάρκεια δεν προσφέρει κάποιο όφελος ενώ μειώνει τα αντιοξειδωτικά του λαδιού, ενώ μικρότερη επιδρά αρνητικά στην λαμβανόμενη ποσότητα ελαιολάδου.
8. Η αποθήκευση του ελαιολάδου θα πρέπει να γίνεται σε καθαρό χώρο, σε κατάλληλα δοχεία, σε χαμηλές θερμοκρασίες, χωρίς άμεση έκθεση στον ήλιο ή σε πηγές θερμότητας και ξεχωριστά για κάθε ποιότητα. Να λαμβάνονται μέτρα πρόληψης για την αποφυγή επιμόλυνσης από: βενζίνη, πετρέλαιο υγραέριο, χημικά και άλλες πτητικές ουσίες. Μετά από 1-2 μήνες θα πρέπει το ελαιόλαδο να μεταγγίζεται για την αφαίρεση της ‘’καθούρας’’. Τα δοχεία συσκευασίας μεταφοράς και αποθήκευσης θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από κατάλληλο υλικό που να πληροί τις προδιαγραφές υγιεινής των τροφίμων, αδιαφανή, αεροστεγή – κλειστά και γεμάτα για να περιορισθεί η οξείδωση.


Φωτογραφία: Τι πρέπει να προσέξετε για να βγάλετε ελαιόλαδο καλής ποιότητας. Ακολουθούν οι 8 συμβουλές που δίνει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου. 1. Η συλλογή του ελαιοκάρπου να ξεκινήσει μετά τις ημερομηνίες που θα ορίσουν οι κατά τόπους ∆/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. 2. O ελαιόκαρπος θα πρέπει να είναι υγιής και να βρίσκεται στο κατάλληλο στάδιο ωριμότητας (μελανό-ιώδες χρώμα). Καρποί υπερώριμοι υποβαθμίζουν την ποιότητα του ελαιολάδου. 3. Ο καρπός που συλλέγεται με δίχτυα (χονδρολιές), δεν θα πρέπει να παραμένει στα δίχτυα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι σημαντικό ο καρπός να ελαιοποιείται όσο το δυνατόν συντομότερα από την συλλογή του (επιθυμητή η αυθημερόν άλεση). Κατά την συγκομιδή να αποφεύγονται οι τραυματισμοί του ελαιόκαρπου. 4. Τα μέσα συλλογής και μεταφοράς (δίχτυα, σακιά, τελάρα) θα πρέπει να είναι καθαρά και στεγνά. 5. Η μεταφορά του ελαιοκάρπου και η αποθήκευση του πριν την ελαιοποίηση θα πρέπει να γίνεται σε χώρο δροσερό και καλά αεριζόμενο. Να χρησιμοποιούνται σάκοι υφασμάτινοι (όχι νάυλον) και να τοποθετούνται όρθιοι. Η μεταφορά με διάτρητα πλαστικά τελάρα είναι προτιμότερη σε σχέση με τους σάκους (λιγότεροι τραυματισμοί). 6. Πριν την άλεση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η καθαρότητα του ελαιοκάρπου (αποφύλλωση και πλύσιμο με άφθονο καθαρό πόσιμο νερό). 7. Να προτιμούνται ελαιοτριβεία που διαθέτουν μαλακτήρες κλειστού τύπου και τα οποία να τηρούν τις πιστοποιημένες διαδικασίες σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων. Στο ελαιοτριβείο να διατηρείται η θερμοκρασία μάλαξης της ελαιοζύμης όχι πάνω από τους 28 βαθμούς Κελσίου και να τηρείται ο χρόνος μάλαξης για την Κορωνέικη 30 λεπτά. Μεγαλύτερη διάρκεια δεν προσφέρει κάποιο όφελος ενώ μειώνει τα αντιοξειδωτικά του λαδιού, ενώ μικρότερη επιδρά αρνητικά στην λαμβανόμενη ποσότητα ελαιολάδου. 8. Η αποθήκευση του ελαιολάδου θα πρέπει να γίνεται σε καθαρό χώρο, σε κατάλληλα δοχεία, σε χαμηλές θερμοκρασίες, χωρίς άμεση έκθεση στον ήλιο ή σε πηγές θερμότητας και ξεχωριστά για κάθε ποιότητα. Να λαμβάνονται μέτρα πρόληψης για την αποφυγή επιμόλυνσης από: βενζίνη, πετρέλαιο υγραέριο, χημικά και άλλες πτητικές ουσίες. Μετά από 1-2 μήνες θα πρέπει το ελαιόλαδο να μεταγγίζεται για την αφαίρεση της ‘’καθούρας’’. Τα δοχεία συσκευασίας μεταφοράς και αποθήκευσης θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από κατάλληλο υλικό που να πληροί τις προδιαγραφές υγιεινής των τροφίμων, αδιαφανή, αεροστεγή – κλειστά και γεμάτα για να περιορισθεί η οξείδωση.  https://drive.google.com/folderview?id=0B2PEadjTgQAwMWwtUHVZV2NxVDQ&usp=sharing
Τεχνικό Δελτίο Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου για την παραγωγή καλής ποιότητας ελαιολάδου.

ΔΑΟΚ Πρέβεζας: Ορθές πρακτικές συγκομιδής και αποθήκευσης του καλαμποκιού για την αποφυγή εμφάνισης μυκοτοξινών

αναρτήθηκε στις 2 Οκτ 2014, 4:00 μ.μ. από το χρήστη Κωνσταντίνος Πεπονάκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με αφορμή ότι διανύουμε περίοδο συγκομιδής του αραβοσίτου και οι κλιματολογικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασίες) ευνοούν την ανάπτυξη μυκήτων, η ΔΑΟΚ ΠΕ Πρέβεζας επισημαίνει τα εξής στους παραγωγούς και διακινητές αραβοσίτου για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου εμφάνισης μυκοτοξινών:
 • να αποφεύγεται η μηχανική ζημιά των σπόρων κατά τη συγκομιδή (έλεγχος και ρύθμιση των μηχανημάτων) να γίνεται γρήγορα η αποξήρανση των σπόρων και τον κατάλληλο χρόνο, ώστε να μειωθεί το ποσοστό υγρασίας τους σε ασφαλή επίπεδα (12-13%) και να γίνεται παρακολούθηση του ποσοστού καθόλη τη διάρκεια της ξήρανσης.
 • καθαρός εξοπλισμός (απομάκρυνση σκόνης και ξένων υλών από φορτηγά, σιλό κλπ)
 • καθαροί και κλειστοί χώροι αποθήκευσης ώστε να αποτρέπουν την είσοδο βροχής - εντόμων - πουλιών - τρωκτικών (δίχτυα σε παράθυρα), καλή κυκλοφορία του αέρα σε όλο το χώρο για διατήρηση χαμηλής θερμοκρασίας και χαμηλών επιπέδων σχετικής υγρασίας
 • καθάρισμα των τοιχωμάτων των αποθηκευτικών χώρων από προσκολλημένο υλικό (αποφυγή «ανάμματος»)
 • μυοκτονίες-απεντομώσεις από εγκεκριμένα συνεργεία καθώς τρωκτικά και έντομα προκαλούν μηχανικές βλάβες στους σπόρους ευνοώντας την προσβολή από μύκητες, αυξάνουν τα επίπεδα θερμοκρασίας και υγρασίας ενώ τα περιττώματά τους είναι υποστρώματα για ανάπτυξη μυκήτων
 • συστηματικός οπτικός έλεγχος για παρουσία μούχλας
 • διατήρηση αποθεμάτων σιτηρών για μικρά χρονικά διαστήματα όταν δεν υπάρχουν ειδικά σχεδιασμένοι χώροι ιδίως στις κτηνοτροφικές μονάδες
 • χρήση μυκοστατικών ουσιών (πχ οργανικά οξέα)
 • τακτική δειγματοληψία για χημικές αναλύσεις για μυκοτοξίνες
Η υπηρεσία μας είναι στη διάθεση των παραγωγών για περισσότερες διευκρινήσεις
.
Οι μυκοτοξίνες είναι τοξικές ουσίες που παράγονται από μύκητες και δημιουργούν προβλήματα τόσο στον άνθρωπο όσο και στα ζώα και είναι δυνατόν να περάσουν και σε ζωικά προϊόντα και κυρίως στο γάλα.


Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης

Ιωάννης Αυγέρης

Προετοιμασία εδάφους για καλλιέργεια κηπευτικών

αναρτήθηκε στις 30 Νοε 2013, 11:12 π.μ. από το χρήστη Κωνσταντίνος Πεπονάκης

Το ΠΕΓΕΑΛ Ηρακλείου εξέδωσε ενημερωτικό δελτίο με οδηγίες για την προετοιμασία του εδάφους και τη βασική λίπανση για παραγωγή κηπευτικών.

Ενημερωτικό δελτίο - Προετοιμασία εδάφους για καλλιέργεια κηπευτικών

Αρχές λίπανσης αμπελώνα

αναρτήθηκε στις 30 Νοε 2013, 11:07 π.μ. από το χρήστη Κωνσταντίνος Πεπονάκης

Το ΠΕΓΕΑΛ Ηρακλείου εξέδωσε ενημερωτικό δελτίο για τη λίπανση του αμπελιού.

Ενημερωτικό δελτίο - Λίπανση αμπελώνα

Ανάλυση εδάφους

αναρτήθηκε στις 30 Νοε 2013, 11:04 π.μ. από το χρήστη Κωνσταντίνος Πεπονάκης

Το ΠΕΓΕΑΛ Ηρακλείου εξέδωσε τεχνικό δελτίο με οδηγίες για το χρόνο και τον τρόπο λήψεις δείγματος εδάφους για ανάλυση.

Τεχνικό δελτίο - Αναλύσεις εδάφους

Συγκομιδή ελιών και παραγωγή ελαιολάδου

αναρτήθηκε στις 30 Νοε 2013, 11:00 π.μ. από το χρήστη Κωνσταντίνος Πεπονάκης

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Αχαΐας και το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου εξέδωσαν ενημερωτικά δελτία σχετικά με τη συγκομιδή του ελαιοκάρπου και την παραγωγή ποιοτικού ελαιόλαδου.

Ενημερωτικό δελτίο Αχαΐας
Ενημερωτικό δελτίο Ηρακλείου

Συγκομιδή και διακίνηση εσπεριδοειδών

αναρτήθηκε στις 30 Νοε 2013, 10:55 π.μ. από το χρήστη Κωνσταντίνος Πεπονάκης

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Αχαϊας εξέδωσε ενημερωτικό δελτίο για τη συγκομιδή και τη διακίνηση των εσπεριδοειδών.

Ενημερωτικό δελτίο - Εσπεριδοειδή

Πιστοποιημένος Πατατόσπορος - Προετοιμασία πριν τη σπορά

αναρτήθηκε στις 29 Ιαν 2013, 12:53 π.μ. από το χρήστη Κωνσταντίνος Πεπονάκης   [ ενημερώθηκε 29 Ιαν 2013, 12:56 π.μ. ]

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου ενημερώνει τους παραγωγούς για τον πιστοποιημένο πατατόσπορο και παρέχει οδηγίες για τη διαχείριση του πριν τη σπορά. Το σχετικό ενημερωτικό δελτίο μπορείτε να δείτε εδώ.

Παραγωγή και ποιότητα ελαιολάδου

αναρτήθηκε στις 4 Δεκ 2012, 2:06 π.μ. από το χρήστη Κωνσταντίνος Πεπονάκης   [ ενημερώθηκε 30 Νοε 2013, 11:40 π.μ. ]

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου ενημερώνει τους αγρότες για τις πρακτικές που θα πρέπει να ακολουθηθούν για την παραγωγή υψηλής ποιότητας ελαιολάδου. Το τεχνικό δελτίο μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ποιοτικές και φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις εσπεριδοειδών

αναρτήθηκε στις 4 Δεκ 2012, 2:03 π.μ. από το χρήστη Κωνσταντίνος Πεπονάκης   [ ενημερώθηκε 30 Νοε 2013, 11:39 π.μ. ]

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου ενημερώνει με τεχνικό δελτίο του, τους αγρότες σχετικά με τις φυτοϋγειονομικές και ποιοτικές απαιτήσεις των εσπεριδοειδών. Το τεχνικό δελτίο μπορείτε να βρείτε εδώ.

1-10 of 20