Ασθένειες

 Κηλίδες φάντασμα
Κηλίδες "φάντασμα" σε καρπό τομάτας από προσβολή βοτρύτη που δεν μπόρεσε να εξελιχθεί.

Προσβολή από ωίδιο
Προσβολή από ωίδιο (Leveillula taurica)

Περονόσπορος σε φύλλο τομάτας
Περονόσπορος σε φύλλο τομάτας, σε σχετικά πρώιμο στάδιο.


κλαδοσπόριο σε αρχικό στάδιο
Προσβολή από κλαδοσπόριο σε αρχικό στάδιο.


Περονόσπορος σε στέλεχος τομάτας μετά από επιτυχή αντιμετώπιση του.
Περονόσπορος σε στέλεχος τομάτας μετά από επιτυχή αντιμετώπιση του.


βοτρύτης σε φύλλο
Προχωρημένη προσβολή από βοτρύτη σε φύλλο τομάτας. Είναι ορατές και οι χαρακτηριστικές σταχτόχρωμες εξανθίσεις.

Προσβολή από ωίδιο (Oidium neolycopersici)

Βοτρύτης σε τακούνι
Προσβολή βοτρύτη σε "τακούνι" (τμήμα του μίσχου του φύλλου) που παρέμεινε μετά την αφαίρεση φύλλου.

καδοσπόριο κάτω επιφάνεια φύλλου
Προσβολή από κλάδοσπόριο, όπως φαίνεται στην κάτω επιφάνεια του φύλλου, σε κάπως προχωρημένο στάδιο.

Περονόσπορος σε φύλλο
Περονόσπορος σε φύλλο τομάτας σε σχετικά προχωρημένο στάδιο.
Comments