Αφίδα

 Προβολή αφίδων σε φυτό παγίδα (μελιτζάνα).
Προσβολή αφίδων σε φυτό-παγίδα (μελιτζάνα).


Πτερωτή αφίδα
Πτερωτό ακμαίο αφίδας όπως φαίνεται μέσα από μεγεθυντικό φακό 10x.

Καταπολέμηση με τον εντομοπαθογόνο μύκητα Beauveria bassiana
Αποτέλεσμα καταπολέμησης με τον εντομοπαθογόνο μύκητα Beauveria bassiana 24 ώρες μετά την εφαρμογή.Σοβαρή προσβολή αφίδων σε φυτό τομάτας
Σοβαρή προσβολή αφίδων σε φυτό τομάτας.
Comments