Δορυφόρος

 Προνύμφη δορυφόρου της πατάτας σε μελιτζάνα
Προνύμφη δορυφόρου της πατάτας σε μελιτζάνα.


Προνύμφες δορυφόρου της πατάτας σε μελιτζάνα
Προνύμφες δορυφόρου της πατάτας σε μελιτζάνα.Ακμαίο δορυφόρου της πατάτας
Ακμαίο δορυφόρου της πατάτας σε μελιτζάνα.Ακμαίο δορυφόρου της πατάτας - πλάγια όψη
Ακμαίο δορυφόρου της πατάτας σε μελιτζάνα - πλάγια όψη.
Comments