Τετράνυχος

 Μακροσκοπικό σύμπτωμα προσβολής από τετράνυχο
Μακροσκοπικά συμπτώματα προσβολής από τετράνυχο.

Τετράνυχος (μέσα από μεγεθυντικό φακό 10x)
Άτομα τετράνυχου όπως φαίνονται μέσα από μεγεθυντικό φακό 10x.
Τετράνυχος (μέσα από μεγεθυντικό φακό 4x)
Άτομα τετράνυχου όπως φαίνονται μέσα από μεγεθυντικό φακό 4x (κάντε κλικ για να δείτε καλύτερα).
Comments