Υπηρεσίες

 • Υποστήριξη υδροπονικών καλλιεργειών κηπευτικών

Οι αγρότες που σκοπεύουν να εγκαταστήσουν ένα υδροπονικό σύστημα ουσιαστικά πραγματοποιούν μία επένδυση η οποία δίνει τη δυνατότητα σημαντικής αύξησης της ποσότητας και της ποιότητας της παραγωγής. Ωστόσο οι επιλογές που θα γίνουν στην εγκατάσταση του συστήματος πρόκειται να επηρεάσουν το κόστος του τελικού προϊόντος, το χρόνο απόσβεσης της επένδυσης αλλά και τη βιωσιμότητα της επένδυσης. Ακόμη όμως και μετά την εγκατάσταση του συστήματος απαιτείται ο αγρότης να προσαρμοστεί σε ένα νέο καλλιεργητικό σύστημα, το οποίο διαφέρει σημαντικά από την καλλιέργεια στο έδαφος.

 • Ανάπτυξη και εγκατάσταση συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης της παραγωγής

Η ασφάλεια των τροφίμων είναι σημαντική για τον καταναλωτή και πλέον στην πολιτική κάθε αλυσίδας λιανικής πώλησης περιλαμβάνεται η προμήθεια προϊόντων που η αλυσίδα μπορεί να τα εμπιστευτεί. Η πιστοποίηση μία μονάδας κατά AGRO 2.1/2.2 ή GlobalGap είναι διαβατήριο για την προσέγγιση αλυσίδων λιανικής εμπορίας του εσωτερικού και του εξωτερικού και σε κάθε περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση για τη διάθεση του προϊόντος στις αγορές της Δυτικής Ευρώπης.

 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Από το Ν. 1650/86 επιβάλεται η εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εγκατάσταση, μετεγκατάσταση, επέκταση ή εκσυγχρονισμό κάθε έργου ή δραστηριότητας που λόγω της φύσης τους, του μεγέθους ή της έκτασης τους είναι πιθανό να προκαλέσουν σοβαρούς κινδύνους για το περιβάλλον. Σύμφωνα με την Υ.Α. 69269/5387/90 (ΦΕΚ-678 Β’) στην κατηγορία αυτή ανήκουν, μεταξύ άλλων:

 • Σχέδια γεωργικής υδραυλικής και γεωτρήσεις άντλησης νερού
 • Πτηνοτροφία με πάνω από 5.000 κεφαλές και χοιροτροφία με πάνω από 20 χοιρομητέρες με τα παράγωγα τους
 • Σχέδια χρήσης χέρσας ή ημιφυσικής έκτασης για εντατική γεωργική εκμετάλλευση
 • Βιομηχανίες φυτικών και ζωϊκών λιπαρών ουσίων
 • Κονσερβοποιΐα
 • Σφαγεία
 • Ζαχαροπλαστεία
 • Βιομηχανίες παρασκευής γαλακτοκομικών προϊόντων

κ.α.

Έργα ή δραστηριότητες που δεν προκαλούν σοβαρούς κινδύνους ή οχλήσεις πρέπει και για αυτά να υπάρχει έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται όποια δραστηριότητα ή έργο δεν περιλαμβάνεται στα παραπάνω αλλά για την εγκατάσταση και λειτουργία απαιτείται, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, σχετική άδεια. Εκεί ανήκουν:

 • Ξενοδοχεία
 • Εστιατόρια και λοιποί χώροι μαζικής εστίασης
 • Κτηνοτροφικές μονάδες

κ.α.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.

 • Φυτοτεχνικές Μελέτες

Αφορά μελέτες διαμόρφωσης πρασίνου σε δημόσια έργα (πλατείες, πάρκα, πεζόδρομοι κ.α.)


 • Πρόγραμμα Νέων Αγροτών

Στις 8 Ιουλίου 2013 το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε νέα προκήρυξη του προγράμματος Νέων Αγροτών ύψους 100 εκ. ευρώ. Το πρόγραμμα Νέων Αγροτών χρηματοδοτεί νεοεισερχόμενους στην αγροτική παραγωγή, κάτω των 40 ετών, με σκοπό την ανάπτυξη της εκμετάλλευσης τους. Εντός της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται να υπογραφή η σχετική ΚΥΑ και αναμένεται να προκηρυχθεί μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2013. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων πρόκειται, σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες να λήξει στις 31 Μαΐου 2013. Περισσότερα για το πρόγραμμα μπορείτε να πληροφορηθείτε διαβάζοντας το άρθρο "Πρόγραμμα Νέων Αγροτών : Θα έχουμε βεντέμα ή θα μας πιάσει ο δάκος;"

Όσοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν όταν θα προκηρυχθεί το πρόγραμμα Νέων Αγροτών ή έχουν κάποια ερώτηση μπορούν να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα.

Comments